LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 242 – CÕI TẠM TRẦN GIAN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
242
CÕI TẠM TRẦN GIAN

Sống trên
Cõi đời nầy
Trần gian
Chỉ là cõi tạm
Thời người giàu sang
Hay người nghèo khó
Quyền cao
Chức trọng
Lầu vàng cung son
Tiền muôn bạc đống
Chỉ là
Giả tạm mà thôi
Toan tính thiệt hơn
Để mà chi
Đời người
Thoáng chốc qua mau
Hết đời
Ai cũng như ai
Trở thành tay trắng
Không mang theo
Được gì
Xác thân
Trở về cát bụi
Giàu nghèo như nhau
Quan dân
Cũng nấm mồ hoang
Nơi đồng vắng
Nơi nghĩa địa
Linh hồn về đâu
Những thứ mang theo
Không phải
Là giàu sang vàng bạc
Mà là
Thiên Ý Cha Trời
Thiện đức lòng người
Giàu Thiên Ý
Mới thật là giàu
Cái giàu đi theo
Linh hồn mãi mãi
Trần gian là
Bể khổ
Không ai biết trước
Số phận về sau
Phước hưởng
Không lo tu cũng hết
Như khói mây
Thấy đó
Rồi biến mất
Đời phù du
Mong manh
Trong số kiếp
Hãy sống yêu thương
Sống vì nhau
Trong bể dâu
Cuộc trần
Không thay lòng
Đổi dạ
Sống thủy chung
Xin nhớ người ơi
Trần gian cõi tạm
Quán trọ đến rồi đi
Thứ quý nhất trên đời
Không phải
Là tiên tài danh lợi
Lầu son
Quyền cao chức trọng
Mà là Thiên Ý Trời Cha
Thiện đức lòng Ta
Xin người nhớ cho
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
***
Sống trên
Cõi đời nầy
Trần gian
Chỉ là cõi tạm
Thời người giàu sang
Hay người nghèo khó
Quyền cao
Chức trọng
Lầu vàng cung son
Tiền muôn bạc đống
Chỉ là
Giả tạm mà thôi
Toan tính thiệt hơn
Để mà chi
Đời người
Thoáng chốc qua mau
Hết đời
Ai cũng như ai
Trở thành tay trắng
Không mang theo
Được gì
Xác thân
Trở về cát bụi
Giàu nghèo như nhau
Quan dân
Cũng nấm mồ hoang
Nơi đồng vắng
Nơi nghĩa địa
Linh hồn về đâu
Những thứ mang theo
Không phải
Là giàu sang vàng bạc
Mà là
Thiên Ý Cha Trời
Thiện đức lòng người
Giàu Thiên Ý
Mới thật là giàu
Cái giàu đi theo
Linh hồn mãi mãi
Trần gian là
Bể khổ
Không ai biết trước
Số phận về sau
Phước hưởng
Không lo tu cũng hết
Như khói mây
Thấy đó
Rồi biến mất
Đời phù du
Mong manh
Trong số kiếp
Hãy sống yêu thương
Sống vì nhau
Trong bể dâu
Cuộc trần
Không thay lòng
Đổi dạ
Sống thủy chung
Xin nhớ người ơi
Trần gian cõi tạm
Quán trọ đến rồi đi
Thứ quý nhất trên đời
Không phải
Là tiên tài danh lợi
Lầu son
Quyền cao chức trọng
Mà là Thiên Ý Trời Cha
Thiện đức lòng Ta
Xin người nhớ cho
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
***
Phước hưởng
Không lo tu cũng hết
Như khói mây
Thấy đó
Rồi biến mất
Đời phù du
Mong manh
Trong số kiếp
Hãy sống yêu thương
Sống vì nhau
Trong bể dâu
Cuộc trần
Không thay lòng
Đổi dạ
Sống thủy chung
Xin nhớ người ơi
Trần gian cõi tạm
Quán trọ đến rồi đi
Thứ quý nhất trên đời
Không phải
Là tiên tài danh lợi
Lầu son
Quyền cao chức trọng
Mà là Thiên Ý Trời Cha
Thiện đức lòng Ta
Xin người nhớ cho
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
Thứ quý nhất trên đời
Không phải
Là tiên tài danh lợi
Lầu son
Quyền cao chức trọng
Mà là Thiên Ý Trời Cha
Thiện đức lòng Ta
Xin người nhớ cho
Mãn trần trở lại
Quê hương cõi trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s