LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 172 – XIN HIỂU CHO TÔI

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
172
XIN HIỂU CHO TÔI

Xin hiểu cho tôi
Trong thời thế nầy
Càng xa Cội Nguồn
Càng thêm dập vùi
Tràn ngập khổ đau
Hãy dắt tay nhau
Nương tựa Trời Cha
Về Nguồn bây giờ
Phúc lành ngầy mai
Xin hiểu cho tôi
Vì sao về Nguồn
Rời xa thế thời
Ngăn cách bây giờ
Trong lúc giao thừa
Xuân đến đông đi
Ta lại gặp nhau
Sum vầy an vui
Hãy về bên người
Quỳ dưới chân Cha
Kiếp nạn nào
Rồi cũng khỏi tai qua
Xin hiểu cho tôi
Trần gian bể khổ
Vô thường chuyển đổi
Khó nổi vượt qua
Nếu không nương nhờ
Thần lực Trời Cha
Vì đời khổ đau
Biết bao người
Cống hiến
Một phần xương máu
Cho đời, không còn tàn úa
Sống không vì mình
Không thẹn cùng núi sông
Cuộc đời nầy
Đời đạo song đôi
Về Nguồn vững Gốc
Cành lá
Buông ra với đời
Gốc vững rồi
Đất trời
Ta lội dọc ngang
Trổ tài trổ đức
Vàng son cuộc đời
Hiểu cho tôi
Xin hiểu cho tôi
Vì sao tôi trở về Nguồn
Tôi không muốn
Cuộc đời mất Gốc
Thân lá cành héo khô
***
Xin hiểu cho tôi
Trong thời thế nầy
Càng xa Cội Nguồn
Càng thêm dập vùi
Tràn ngập khổ đau
Hãy dắt tay nhau
Nương tựa Trời Cha
Về Nguồn bây giờ
Phúc lành ngầy mai
Xin hiểu cho tôi
Vì sao về Nguồn
Rời xa thế thời
Ngăn cách bây giờ
Trong lúc giao thừa
Xuân đến đông đi
Ta lại gặp nhau
Sum vầy an vui
Hãy về bên người
Quỳ dưới chân Cha
Kiếp nạn nào
Rồi cũng khỏi tai qua
Xin hiểu cho tôi
Trần gian bể khổ
Vô thường chuyển đổi
Khó nổi vượt qua
Nếu không nương nhờ
Thần lực Trời Cha
Vì đời khổ đau
Biết bao người
Cống hiến
Một phần xương máu
Cho đời, không còn tàn úa
Sống không vì mình
Không thẹn cùng núi sông
Cuộc đời nầy
Đời đạo song đôi
Về Nguồn vững Gốc
Cành lá
Buông ra với đời
Gốc vững rồi
Đất trời
Ta lội dọc ngang
Trổ tài trổ đức
Vàng son cuộc đời
Hiểu cho tôi
Xin hiểu cho tôi
Vì sao tôi trở về Nguồn
Tôi không muốn
Cuộc đời mất Gốc
Thân lá cành héo khô
***
Xin hiểu cho tôi
Vì sao tôi trở về Nguồn
Tôi không muốn
Cuộc đời mất Gốc
Thân lá cành héo khô
Xin hiểu cho tôi
Vì sao tôi trở về Nguồn
Tôi không muốn
Cuộc đời mất Gốc
Thân lá cành héo khô
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s