LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC – 50 – XA- GẦN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
50
XA- GẦN

Nghe nói
Cội Nguồn xa lắm
Năm nghìn năm,
Lâu lắc xa xưa
Ngại đường xa,
Là không đi tới
Nên nhiều người,
Dừng bước chẳng muốn đi
Nói với nhau,
Nếu ai mời từ chối
Lắm Đạo gần,
Bè phái chẳng xa xôi
Sau thời Hùng Vương
Đến mấy nghìn năm
Xuôi thế thời,
Là đến chốn đến nơi
Đâu như Cội Nguồn
Xa lắm mấy nghìn năm
Ôi những con người lạc lối
Cội Nguồn gần không đến,
Tìm đến Đạo Phái đường quanh
Đi vô lượng kiếp,
Khó mong đến nhà
Càng đi càng xa,
Càng lạc loài
Rời Nguồn mất Gốc,
Vạn đời chẳng đến nơi
Về Cội Nguồn,
Là đến với Chân Tâm
Vào nhà vũ trụ,
Đâu xa rất gần
Về Cội Nguồn,
Là đến cõi trời
Con đường Cội Nguồn
Quốc Tổ đã đi
Rút ngắn thời gian
Rút ngắn
Vô lượng kiếp tu
Ai nghe, tiếng hát lời ru
Cội Nguồn lìa bỏ
Bơ vơ Linh Hồn
Cội Nguồn
Quả thật rất gần
Nằm trong tâm thức
Của mình chẳng xa
Xa thời xa tận chân trời
Gần ngay trước mắt
Chỉ cần hướng nội
Nhận Tổ quy Tông
Nhận Bổn quy Chân
Cội Nguồn đến nơi
Tôn thờ
Quốc Tổ Hùng Vương
Ông Tổ dựng nước
Đâu xa rất gần
Con cháu Tôn Thờ
Cội Nguồn, Nguồn Cội
Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa sáng ngời
Ôi tốt đẹp biết bao, thành đạo chính là đây.
***
Ôi những con người lạc lối
Cội Nguồn gần không đến,
Tìm đến Đạo Phái đường quanh
Đi vô lượng kiếp,
Khó mong đến nhà
Càng đi càng xa,
Càng lạc loài
Rời Nguồn mất Gốc,
Vạn đời chẳng đến nơi
Về Cội Nguồn,
Là đến với Chân Tâm
Vào nhà vũ trụ,
Đâu xa rất gần
Về Cội Nguồn,
Là đến cõi trời
Con đường Cội Nguồn
Quốc Tổ đã đi
Rút ngắn thời gian
Rút ngắn
Vô lượng kiếp tu
Ai nghe, tiếng hát lời ru
Cội Nguồn lìa bỏ
Bơ vơ Linh Hồn
Cội Nguồn
Quả thật rất gần
Nằm trong tâm thức
Của mình chẳng xa
Xa thời xa tận chân trời
Gần ngay trước mắt
Chỉ cần hướng nội
Nhận Tổ quy Tông
Nhận Bổn quy Chân
Cội Nguồn đến nơi
Tôn thờ
Quốc Tổ Hùng Vương
Ông Tổ dựng nước
Đâu xa rất gần
Con cháu Tôn Thờ
Cội Nguồn, Nguồn Cội
Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa sáng ngời
Ôi tốt đẹp biết bao, thành đạo chính là đây.
***
Tôn thờ
Quốc Tổ Hùng Vương
Ông Tổ dựng nước
Đâu xa rất gần
Con cháu Tôn Thờ
Cội Nguồn, Nguồn Cội
Hiếu, Trung,Nhân, Nghĩa sáng ngời
Ôi tốt đẹp biết bao, thành đạo chính là đây.
Tôn thờ
Quốc Tổ Hùng Vương
Ông Tổ dựng nước
Đâu xa rất gần
Con cháu Tôn Thờ
Cội Nguồn, Nguồn Cội
Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa sáng ngời
Ôi tốt đẹp biết bao, thành đạo chính là đây.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s