LONG HOA THI TẬP – CA- NHẠC – 273 – LỤC TRẦN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
273
LỤC TRẦN

Thầy ơi Thầy
Chúng con xin hỏi
Sao gọi là Lục Trần
Ai tạo ra chúng
Phá tan Lục Trần
Là sao
Thầy lặng im
Một hồi rồi nói
Đại Linh Hồn Vũ Trụ
Cũng có
Sáu quan bộ lại Lục Căn
Căn Thấy
Thấy khắp vũ trụ
Căn Nghe
Nghe khắp vũ trụ
Căn Hay
Hay khắp vũ trụ
Căn Biết
Biết khắp vũ trụ
Căn Phân Biệt
Phân Biệt Tất cả
Những gì trong vũ trụ
Căn Ý Thức Nhận Thức
Tạo ra vô số
Định Luật trong vũ trụ
Lục Căn
Đại Linh Hồn vũ trụ
Qua Thần Lực
Chuyển xoay
Tứ đại vi trần
Đất, Nước, Gió, Lửa
Tạo lên
Cảnh giới Sắc Trần
Cõi trời
Cảnh giới Hồng Trần
Trần Gian.
Cảnh giới Âm Trần
Địa Phủ
Tâm Vương
Tiểu Linh Hồn con người
Cũng có Lục Căn
Lục Căn đi vào Lục Trần
Sanh ra Lục Thức
Nhờ vào Lục Thức
Kiến tạo lên
Cảnh giới thiên đàng cực lạc
Kiến tạo lên
Cảnh giới vật dụng trần gian
Phá tan Lục Trần
Là hiểu rõ
Sắc, Thinh, hương,
Vị, Xúc, Pháp.
Do Lục Căn
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tạo ra
Do Lục Căn
Tiểu Linh Hồn
Qua Lục Thức
Nhóm hợp Lục Trần
Cấu kết tạo lập
Lên cảnh giới đời thường
Có thể nói
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tạo Hóa Cha
Tiểu Linh Hồn vũ trụ
Tạo Hóa Con
Phá tan Lục Trần
Là hiểu chúng
Từ đâu ra
Dẹp tan lục trần
Tức là Buông Bỏ
Không chạy theo
Cảnh giới Lục Trần nữa
Lục Căn thanh tịnh
Đi đến
Phá tan phiền não
Làm chủ các định luật
Cũng chính là
Làm chủ Càn Khôn
Đi đến an vui tự tại
Muốn gì được nấy
***
Thầy ơi Thầy
Chúng con xin hỏi
Sao gọi là Lục Trần
Ai tạo ra chúng
Phá tan Lục Trần
Là sao
Thầy lặng im
Một hồi rồi nói
Đại Linh Hồn Vũ Trụ
Cũng có
Sáu quan bộ lại Lục Căn
Căn Thấy
Thấy khắp vũ trụ
Căn Nghe
Nghe khắp vũ trụ
Căn Hay
Hay khắp vũ trụ
Căn Biết
Biết khắp vũ trụ
Căn Phân Biệt
Phân Biệt Tất cả
Những gì trong vũ trụ
Căn Ý Thức Nhận Thức
Tạo ra vô số
Định Luật trong vũ trụ
Lục Căn
Đại Linh Hồn vũ trụ
Qua Thần Lực
Chuyển xoay
Tứ đại vi trần
Đất, Nước, Gió, Lửa
Tạo lên
Cảnh giới Sắc Trần
Cõi trời
Cảnh giới Hồng Trần
Trần Gian.
Cảnh giới Âm Trần
Địa Phủ
Tâm Vương
Tiểu Linh Hồn con người
Cũng có Lục Căn
Lục Căn đi vào Lục Trần
Kiến tạo lên
Cảnh giới thiên đàng cực lạc
Kiến tạo lên
Cảnh giới vật dụng trần gian
Phá tan Lục Trần
Là hiểu rõ
Sắc, Thinh, hương,
Vị, Xúc, Pháp.
Do Lục Căn
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tạo ra
Do Lục Căn
Tiểu Linh Hồn
Nhóm hộp Lục Trần
Cấu kết tạo lập
Lên cảnh giới đời thường
Có thể nói
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tạo Hóa Cha
Tiểu Linh Hồn vũ trụ
Tạo Hóa Con
Phá tan Lục Trần
Là hiểu chúng
Từ đâu ra
Dẹp tan lục trần
Tức là Buông Bỏ
Không chạy theo
Cảnh giới Lục Trần nữa
Lục Căn thanh tịnh
Đi đến
Phá tan phiền não
Làm chủ các định luật
Cũng chính là
Làm chủ Càn Khôn
Đi đến an vui tự tại
Muốn gì được nấy
***
Phá tan Lục Trần
Là hiểu chúng
Từ đâu ra
Dẹp tan lục trần
Tức là Buông Bỏ
Không chạy theo
Cảnh giới Lục Trần nữa
Lục Căn thanh tịnh
Đi đến
Phá tan phiền não
Làm chủ các định luật
Cũng chính là
Làm chủ Càn Khôn
Đi đến an vui tự tại
Muốn gì được nấy
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s