LONG HOA THI TẬP -CA – NHẠC – 258 -CHẲNG RA GÌ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
258
CHẲNG RA GÌ

Khi người ta
Đã quên đi truyền thống
Thời coi như
Mất Gốc chẳng ra gì
Người như thế
Trao niềm tin vô ích
Vết sơn dày
Chỉ dễ tróc mà thôi
Càng lánh xa
Càng bình yên cuộc sống
Sẽ chẳng còn
Cái khổ đến với ta
Những ân tình
Phải trao cho đúng chỗ
Thời mai kia
Nhận lấy những an vui
Mặc ai đó
Cho ta là ngu xuẩn
Hiểu cái ngu
Mới thoát cảnh yêu ma
Khi người ta
Đã không còn Gốc nữa
Tự quay lưng
Ngoảnh mặt tự tránh xa
Đời là thế
Cái khôn sai chỗ
Khôn chẳng khôn
Đành phải hóa ra ngu
Trao gươm cho họ
Họ đâm ta
Khi người ta
Không cần nhân với quả
Thời trở thành
Độc hại biết là bao
Mặc ai đó
Chê ta hay ta dỡ
Ta chẳng nhận
Nước đổ lá khoai
Nên ta vẫn an nhiên
Mặc ai kia
Nói rằng ta ngu xuẩn
Ta không nhận
Họ bưng về
Tẩm bổ họ ăn
Khi người ta
Sẽ không cần Cội nữa
Thời tự mình
Lặng lẽ bỏ mà đi
Và vờ như
Là không có chuyện chi
Và cũng mau chóng quên đi
***
Khi người ta
Đã quên đi truyền thống
Thời coi như
Mất Gốc chẳng ra gì
Người như thế
Trao niềm tin vô ích
Vết sơn dày
Chỉ dễ tróc mà thôi
Càng lánh xa
Càng bình yên cuộc sống
Sẽ chẳng còn
Cái khổ đến với ta
Những ân tình
Phải trao cho đúng chỗ
Thời mai kia
Nhận lấy những an vui
Mặc ai đó
Cho ta là ngu xuẩn
Hiểu cái ngu
Mới thoát cảnh yêu ma
Khi người ta
Đã không còn Gốc nữa
Tự quay lưng
Ngoảnh mặt tự tránh xa
Đời là thế
Cái khôn sai chỗ
Khôn chẳng khôn
Đành phải hóa ra ngu
Trao gươm cho họ
Họ đâm ta
Khi người ta
Không cần nhân với quả
Thời trở thành
Độc hại biết là bao
Mặc ai đó
Chê ta hay ta dỡ
Ta chẳng nhận
Nước đổ lá khoai
Nên ta vẫn an nhiên
Mặc ai kia
Nói rằng ta ngu xuẩn
Ta không nhận
Họ bưng về
Tẩm bổ họ ăn
Khi người ta
Sẽ không cần Cội nữa
Thời tự mình
Lặng lẽ bỏ mà đi
Và vờ như
Là không có chuyện chi
Và cũng mau chóng quên đi
***
Mặc ai đó
Chê ta hay ta dỡ
Ta chẳng nhận
Nước đổ lá khoai
Nên ta vẫn an nhiên
Mặc ai kia
Nói rằng ta ngu xuẩn
Ta không nhận
Họ bưng về
Tẩm bổ họ ăn
Khi người ta
Sẽ không cần Cội nữa
Thời tự mình
Lặng lẽ bỏ mà đi
Và vờ như
Là không có chuyện chi
Và cũng mau chóng quên đi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s