LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC – 253 – LỜI TÂM SỰ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
253
LỜI TÂM SỰ

Xề chiều rồi
Thầy cũng đã nhận ra
Trời khuất núi
Ôi thôi còn rất ngắn
Thầy cũng hiểu
Thầy phải luôn trân trọng
Mỗi việc làm
Phải cố gắng nhiều hơn
Thầy muốn nói
Những gì Thầy muốn viết
Khi thầy đi
Không còn lòng hối tiếc
Mãn nguyện rồi
Khi đến chốn trần gian
Lời Thầy để
Vốn vô cùng rất quý
Đã trở thành
Nền Quốc Bảo chân kinh
Lũ yêu tinh
Chúng quyết lấy làm của riêng
Bài xích Thầy
Cho rằng Trời nói
Chớ không phải Thầy
Chúng nào biết
Trời là ai, ở đâu
Các con hãy
Giữ gìn Thiên Ý
Cho cẩn thận
Mạnh mẽ lên
Chiến thắng với yêu tinh
Tuổi xế chiều
Thầy sắp rời cõi thế
Thiên Ý
Để lại cho các con
Thầy chỉ còn
Đoạn đường ngắn
Những lắm ma nhiều quỷ
Muốn cướp công
Những gì Thầy
Đã hi sinh
Cả cuộc đời
Mới nên Quốc Bảo
Có một không hai
Nơi vũ trụ
Chúng cho ai nói
Không phải Thầy nói
Chúng cho ai viết
Không phải Thầy viết
Chúng làm theo Ý Trời
Lấy đi tất cả
Những gì Thầy để lại
Làm của riêng cho chúng
Chúng biết Thầy
Cũng sắp xa trần thế
Mặt trời sắp lặng
Không còn phân biệt
Đâu là thật
Đâu là giả
Các con hãy
Trụ nơi Chân Tâm
Chân tánh
Nắm vững Lương Tâm
Vung Ý Thiên
Mà loại trừ bọn chúng
Cứu nhân loại
Thoát khỏi nanh vuốt
Ác Quỷ, và đại Ác Ma
Trở về trời, an vui hạnh phúc
***
Xề chiều rồi
Thầy cũng đã nhận ra
Trời khuất núi
Ôi thôi còn rất ngắn
Thầy cũng hiểu
Thầy phải luôn trân trọng
Mỗi việc làm
Phải cố gắng nhiều hơn
Thầy muốn nói
Những gì Thầy muốn viết
Khi thầy đi
Không còn lòng hối tiếc
Mãn nguyện rồi
Khi đến chốn trần gian
Lời Thầy để
Vốn vô cùng rất quý
Đã trở thành
Nền Quốc Bảo chân kinh
Lũ yêu tinh
Chúng quyết lấy làm của riêng
Bài xích Thầy
Cho rằng Trời nói
Chớ không phải Thầy
Chúng nào biết
Trời là ai, ở đâu
Các con hãy
Giữ gìn Thiên Ý
Cho cẩn thận
Mạnh mẽ lên
Chiến thắng với yêu tinh
Tuổi xế chiều
Thầy sắp rời cõi thế
Thiên Ý
Để lại cho các con
Thầy chỉ còn
Đoạn đường ngắn
Những lắm ma nhiều quỷ
Muốn cướp công
Những gì Thầy
Đã hi sinh
Cả cuộc đời
Mới nên Quốc Bảo
Có một không hai
Nơi vũ trụ
Chúng cho ai nói
Không phải Thầy nói
Chúng cho ai viết
Không phải Thầy viết
Chúng làm theo Ý Trời
Lấy đi tất cả
Những gì Thầy để lại
Làm của riêng cho chúng
Chúng biết Thầy
Cũng sắp xa trần thế
Mặt trời sắp lặng
Không còn phân biệt
Đâu là thật
Đâu là giả
Các con hãy
Trụ nơi Chân Tâm
Chân tánh
Nắm vững Lương Tâm
Vung Ý Thiên
Mà loại trừ bọn chúng
Cứu nhân loại
Thoát khỏi nanh vuốt
Ác Quỷ, và đại Ác Ma
Trở về trời, an vui hạnh phúc
***
Các con hãy
Trụ nơi Chân Tâm
Chân tánh
Nắm vững Lương Tâm
Vung Ý Thiên
Mà loại trừ bọn chúng
Cứu nhân loại
Thoát khỏi nanh vuốt
Ác Quỷ, và đại Ác Ma
Trở về trời, an vui hạnh phúc
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s