LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 230 – SỰ ĐÁNH LỪA

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
230
SỰ ĐÁNH LỪA

Nầy chúng ta ơi
Trải qua
Vô số kiếp
Chúng ta
Không bao giờ chết
Dù bạn và tôi
Hai ta không khác
Chết chỉ là
Bỏ cái xác
Linh hồn đi tiếp
Tìm cái xác khác
Mà thôi
Chiếc áo da
Bỏ ra mặc vào
Vô số vô biên
Kiếp linh hồn
Kiếp bất tử
Trường sanh
Vì lạc Cội
Lạc Nguồn
Mới bị đánh lừa
Linh hồn
Sanh tử, tử sanh
Thành ra khiếp sợ
Mỗi lần bỏ xác
Tưởng mình đã chết
Hóa ra không chết
Theo nghiệp
Vào cảnh giới
Mượn xác
Để rồi có thân
Một là hóa sanh
Hai là thai sanh
Ba là noản sanh
Bốn là thấp sanh
Sanh chính là
Vay mượn thể xác
Tử là
Tả lại thể xác
Linh Hồn
Vẫn y nguyên
Không tăng không giảm
Như người
Cỡi áo ra
Mặc áo vào
Kiếp con người
Kiếp muôn loài
Xác thân chỉ là
Cát bụi.
Hãy dành cho nhau
Bao niềm vui
Đang có
Khuyên nhau
Trở về Cội Nguồn
Để mai kia
Bỏ lại xác trần
Cùng về thiên giới
Hưởng an vui
Cực lạc có nhau
Sự đánh lừa sanh tử
Về Nguồn thời rõ
Thế thôi
An vui cực lạc từ đây
***
Nầy chúng ta ơi
Trải qua
Vô số kiếp
Chúng ta
Không bao giờ chết
Dù bạn và tôi
Hai ta không khác
Chết chỉ là
Bỏ cái xác
Linh hồn đi tiếp
Tìm cái xác khác
Mà thôi
Chiếc áo da
Bỏ ra mặc vào
Vô số vô biên
Kiếp linh hồn
Kiếp bất tử
Trường sanh
Vì lạc Cội
Lạc Nguồn
Mới bị đánh lừa
Linh hồn
Sanh tử, tử sanh
Thành ra khiếp sợ
Mỗi lần bỏ xác
Tưởng mình đã chết
Hóa ra không chết
Theo nghiệp
Vào cảnh giới
Mượn xác
Để rồi có thân
Một là hóa sanh
Hai là thai sanh
Ba là noản sanh
Bốn là thấp sanh
Sanh chính là
Vay mượn thể xác
Tử là
Tả lại thể xác
Linh Hồn
Vẫn y nguyên
Không tăng không giảm
Như người
Cỡi áo ra
Mặc áo vào
Kiếp con người
Kiếp muôn loài
Xác thân chỉ là
Cát bụi.
Hãy dành cho nhau
Bao niềm vui
Đang có
Khuyên nhau
Trở về Cội Nguồn
Để mai kia
Bỏ lại xác trần
Cùng về thiên giới
Hưởng an vui
Cực lạc có nhau
Sự đánh lừa sanh tử
Về Nguồn thời rõ
Thế thôi
An vui cực lạc từ đây
***
Khuyên nhau
Trở về Cội Nguồn
Để mai kia
Bỏ lại xác trần
Cùng về thiên giới
Hưởng an vui
Cực lạc có nhau
Sự đánh lừa sanh tử
Về Nguồn thời rõ
Thế thôi
An vui cực lạc từ đây
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s