MỘT THOÁNG NGẨN NGƠ

Trời cao xanh thẳm bao la
Rồng Tiên phất phới bay qua bầu trời
Du dương tiếng sáo gọi mời
Tiếng đàn trầm bổng lẫn vào nước non
Bình minh hồng thắm xuân lay
Ngang qua sường núi sương bay là đà
Vội vàng thác đổ gọi rừng
Ngược xuôi chim, thú vui mừng reo ca
Cho lòng một thoáng ngẫn ngơ
Nhẹ lân tâm trí, tịnh yên cõi lòng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–