QUỐC TỔ TRỞ VỀ

Trên trái đất
Không ai như Quốc Tổ
Đã về Trời
Mà còn trở lại cứu dân
Cứu nước non,
Thoát khỏi nanh vuốt ngoại xâm
Quốc Tổ trở về
Đem lại ánh hào quang
Cho nước cho non
Bừng lên cảnh vàng son
Mấy ai về Trời
Mà còn trở lại trần gian
Kiếp phục sinh
Quốc Tổ dạy tiếng sấm vang
Ai là người Việt Nam
Ôi sung sướng biết bao
Quốc Tổ nào có về không
Mang theo Văn Hóa Cha Ông trở về
Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn
Trao truyền để lại mặt Trời nước non
Ơn Quốc Tổ không sao kể hết
Công ơn người rộng lớn vô biên
Chúng con thành kính biết ơn
Đời đời nhớ mãi công ơn của người
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–