ĐỀ 6

Đã là dân tộc Việt Nam, con cháu Tiên Rồng. Đương nhiên phải yêu Nguồn mến Cội, yêu non sông Tổ Quốc. Thậm chí còn giàu lòng yêu nước nữa là khác. Luôn căm thù quân xâm lược, lòng yêu nước trở thành Đạo Lý Truyền Thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đạo Lý yêu nước Truyền Thống, ngấm sâu vào lòng người luôn phát tiết những khí phách, trở thành dân tộc bất khuất anh hùng. Không sợ bất cứ một kẻ thù xâm lược nào. Luôn vạch trần tội ác của chúng. Cũng như vạch trần những kẻ phản nước hại dân.

Thời đại nào cũng có anh hùng, đầu đội trời chân đạp đất, hiên ngang anh dũng bất khuất. Thể hiện lòng trung hiếu đối non sông Tổ Quốc bảo vệ non sông gấm vóc của Ông Cha.
Nhân hiếu, ra thân đền nợ nước
Nguyện lòng giữ vẹn đạo trung tôi
Anh hùng bất khuất, thà chịu chết
Còn hơn sống nhục, nô lệ ngoại bang
Văn Kinh, thơ yêu nước chỉ là một phần trong nhiều phần Văn Hóa Cội Nguồn gắng liền với Văn Hóa dựng nước, giữ nước. Chống quân xâm lược luôn là đề tài nóng hổi trong nhiều triều đại đã qua.

Chống quân xâm lược đương nhiên phải lấy sức mạnh toàn dân tộc. Muốn có sức mạnh toàn dân tộc thời hình ảnh Quốc Tổ luôn đóng vai trò to lớn, là động lực niềm tin đem đến mọi thắng lợi thành công đánh bại các quân thù xâm lược.

Quốc Tổ không những là trụ cột của dân tộc, mà còn là vầng thái dương mặt trời luôn soi sáng dẫn đường cho con cháu Việt Nam. Bằng chứng là mỗi khi đất nước lâm nguy hình ảnh Quốc Tổ liền sống dậy khí thế con cháu Tiên Rồng hừng hực nổi lên làm khiếp đảm quân thù.

Bao đời nay là như thế và bây giờ cũng vậy, đất nước lâm nguy là Quốc Tổ trở về với dân tộc.
Bằng chứng cụ thể Quốc Tổ đã trở về, truyền Văn Hóa Cội Nguồn soi sáng cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi nanh vuốt của Tàu Cọng.

Sự Lạc Nguồn lạc Cội đã đưa dân tộc Việt Nam chúng ta trở thành côi cút, sống trong tăm tối nghèo nàn lạc hậu trải qua nhiều thế kỉ.
Nhưng giờ đây đã khác, vì Quốc Tổ đã trở về soi đường dẫn dắt chúng ta làm sống dậy tinh thần dân tộc. Bùng lên tinh thần yêu nước, nâng cao trình độ dân trí, phục hưng dân tộc Việt Nam trở lại dân tộc Thần, Thánh.

Khi đã phục nguyên dân tộc Thần, Thánh, thì dân tộc Việt Nam tinh thần yêu nước bừng lên ngùn ngụt, như bão tố cuồng phong dậy trời dậy đất, những con sóng yêu nước quật khởi nhất tề đồng loạt đứng dậy vùi lấp quân thù xâm lược. Sẵn sàng đem xương máu bản thân cống hiến cho non sông đất nước. Loại bỏ gian tà ác bá đem lại sự bình yên cho cuộc sống làm thay đổi xã hội. Từ đói nghèo lạc hậu trở thành dân giàu nước mạnh. Một dân tộc mất Nhân Quyền Dân Chủ tự do. Không có công bằng bình đẳng. Trở lại Văn Minh Về Nhân Quyền, Dân Chủ tự do, Văn Minh về Hiến Pháp đi vào công bằng bình đẳng. Hiểu rõ Quyền Tạo Hóa ban cho, Nhân Quyền. Hiểu rõ về Quyền công dân, Dân Chủ. Hiểu rõ về Quyền Cơ Bản xã hội Quyền Công Bằng Bình Đẳng.

Dân tộc Việt Nam đã đến hồi kết trái đơm hoa, chớp lấy thời cơ vận mệnh non sông đất nước. Kết giao thế giới quan hệ làm ăn, liên minh quân sự đưa Việt Nam lên tầm cao mới, vị thế vững vàng không sợ bất cứ một nước nào dù cho đó là Trung Quốc nay là Trung Cộng đã từng đô hộ xâm lược đất nước ta.

Văn Học Nghị Luận, là Văn Học cá chép hóa Rồng. Có nghĩa là phải nổ lực nghiên cứu. Tiến hóa ý thức, nhận thức mới trở thành cá chép hóa Rồng được. Điều cơ bản là ở đây. Không phải đọc suông mà là nghiên cứu.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-