LỜI TÂM HUYẾT

Kính thưa:
Toàn thể Đồng Bào, trong nước cũng như ngoài nước.
– Hướng về Nguồn Cội là thiết yếu theo mệnh Trời. Làm sáng đẹp dân tộc Việt Nam, con cháu Rồng Tiên.
– Trở về Nguồn Cội đoàn kết anh em chung tay xây dựng lại đất nước Việt Nam Nhân Quyền Dân Chủ, công bằng bình đẳng, dân giàu nước mạnh văn minh. Là niềm vui hạnh phúc cho toàn dân tộc.
– Nước Việt sẽ nhanh chóng hùng cường, thịnh trị vang danh cùng khắp thế giới.
– Đón nhận Văn Hóa Cội Nguồn là đón nhận Thiên Ý của Trời. Mà Quốc Tổ đã truyền trao cho chúng ta.
– Tích cực hưởng ứng Văn Hóa Cội Nguồn là thể hiện lòng Trung Hiếu của chính mình đối với Cha Ông đối với non sông Tổ Quốc, cũng là bổn phận và trách nhiệm con cháu chúng ta. không quên Tiền Nhân đã dựng lên non sông đất nước.
– Để có sức mạnh Thần Thánh chống quân xâm lược, dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng, đồng lòng chung tay góp phần tích cực truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn và bảo vệ Văn Hóa Cội Nguồn. Ngẩng cao đầu không khuất phục ngoại xâm đó là chân lý trường tồn dân tộc Việt Nam chúng ta.
Cảm ơn các Bạn.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn