MUỐN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VIỆT NAM. PHẢI HIỂU KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ AI ?

MUỐN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VIỆT NAM.
PHẢI HIỂU KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ AI ?

1- là: Trung Cộng xâm lược
2- là : Thể Chế Độc Tài
Dân tộc Việt Nam đều là con cháu Tiên Rồng, con dân Đại Việt , Đồng Bào anh em. Dù cho đó là Quốc Gia hay Cộng Sản, cũng là anh em một nhà. Chung nhau một Nguồn một Cội. Nên không thể hận thù nhau mãi mãi được.
– Kẻ thù của dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng chính là Trung Cộng xâm lược. Cũng như Thể Chế Độc Tài do chủ nghĩa Mác Lê truyền sang. Dân tộc Việt Nam chỉ cần loại bỏ hai kẻ thù nầy thì coi như đã thành công trên con đường cứu nước.
– Cần gì phải tàn sát anh em nồi da nấu thịt. Người Cộng Sản mà biết đổi mới đi lên, tự giải thể Thể Chế Độc Tài trở về Nguồn Cội Tôn Thờ Quốc Tổ. Tự Tôn Dân Tộc đi theo Hiến Pháp Minh Chính, Đa Nguyên Bách Việt, tôn trọng Quyền con người, Nhân Quyền, lấy Dân làm Gốc Dân Chủ đi vào Công Bằng Bình Đẳng Tự Do. Không phải là đều tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam hay sao.
– Thể Chế là do con người đặt ra, nào phải cái gì ghê gớm đâu mà bỏ không được, thấy có lợi thì dùng , không có lợi thời bỏ nó đi.
– Sự sáng suốt những nhà lãnh đạo là như thế, luôn đem lại cho đất nước sự bình yên. Chấm dứt chiến tranh thù hận, đoàn kết dân tộc xây dựng đất nước.
– Cộng Sản, Quốc Gia đều có quyền xây dựng nền Dân Chủ Việt Nam, mà người được bầu chọn là người có tài có Đức, qua lá phiếu lựa chọn của người dân.
– Ai có công với đất nước thì được vinh danh, ai phá hoại đất nước thì lên án loại bỏ. sự lọc lựa công Bằng văn Minh. theo sự sáng suốt của người dân.
– Tai mắt của mỗi người dân là tai mắt của Trời. Không ai qua được con mắt trăm triệu dân đâu. Khi con mắt của dân đã hội nhập Cội Nguồn. Làm chủ non sông Tổ Quốc của mình. Đi theo lời dạy Quốc Tổ.
– Mấu chốt ở đây là, đánh trúng quân thù, trúng chính xác, Trung Quốc xâm lược, Thể Chế Độc Tài. Không phải Quốc Gia, Cộng Sản con cháu Tiên Rồng Việt Nam. Thể Chế tự đặt ra thì bỏ đi, theo Hiến Pháp Minh Chính, xây dựng lại non sông Tổ Quốc. Làm rạng rỡ giống nòi Hồng Lạc tỏa sáng khắp năm châu.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

One comment

 1. Thể chế là cái đặt ra
  Quốc kỳ là chiếc cờ Hoa một thời
  Học đường chỉ chốn trau dồi
  Trường đời là cõi tạo thời xông pha
  Việt Nam lịch sử dân ta
  Ngàn năm giữ nước Anh cha hào hùng
  Đứng lên đập nát độc tốn
  Đuổi quân xâm lược Hán nô về Tàu

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s