CUỘC THI HIẾM THẤY

CUỘC THI HIẾM THẤY

Cuộc thi Hiếm Thấy Chỉ có ở Dân Tộc Rồng Tiên Việt Nam. Dân tộc Rồng Tiên Việt Nam muốn trở về Cội Nguồn, phải vượt qua những ngọn núi trải qua các triều đại bắt đầu vượt qua thời đại Nhà Hồ đương thời, vượt qua ngọn núi thời đại Gia Long. Ngọn núi thời đại Hậu Lê. Ngọn núi thời đại Nhà Trần. Ngọn núi thời đại Nhà Lý. Ngọn núi thời đại Tiền Lê. Ngọn núi thời đại Nhà Đinh. Ngọn núi thời đại Âu Lạc An Dương Vương, Và nhiều ngọn núi nhỏ khác không kể ở đây. như thời Hồ Quý Ly, thời Bà Trưng, Bà Triệu vân vân. v.. Các nhân sĩ trí thức phải vượt qua hàng loạt ngọn núi như thế. Mới đến được ngọn núi Hùng cao chót vót hơn bốn nghìn năm gần năm nghìn năm Văn Hiến . Ở nơi đây con cháu Rồng Tiên nhìn rõ những ngọn núi con cháu của núi Hùng. Cũng như qua các triều đại giữ nước.
– Vượt qua thời đại Hồ Chí Minh đã là khó lắm rồi, vì không biết bao nhiêu người đã trụ bám nơi đây, chưa muốn rời khỏi nơi đây, huống chí vượt qua hàng loạt ngọn núi cao trải qua các triều đại như thế để đến với Cội Nguồn Ông Cha. Biết bao người mê say thời đại Cộng Sản, thời đại Quốc Gia không vượt qua nỗi. bám lấy sống chết mê say bảo thủ nằm đó. Nói gì đến vượt qua các triều đại, sau thời Hùng Vương, từ thời An Dương cho đến nay. Nhân loại Đồng Bào cứ bám lấy những ngọn núi thấp ấy nên không vượt qua được nằm tại chỗ, không mấy ai đến được núi Hùng. tôn thờ Núi Hùng kế thừa di chí Ông Cha làm nên nghiệp lớn độc lập lâu dài. trường tồn bất diệt. Mà chỉ bám lấy những ngọn núi nhỏ thấp ấy . Bị lớp sóng sau cao hơn sóng trước làm cho lu mờ.
– Những tư tưởng lớn, như hạt gạo trên sàng, Đã vượt qua tất cả những ngọn núi thành lãnh đạo đất nước kỳ tài trong tương lại. đi vào thống nhất độc lập dân tộc. Còn những ai chưa vượt qua những ngọn núi như thế thời tiếp tục cuộc hành trình vượt qua để đến được ngọn núi Hùng cội Nguồn Dân Tộc. Cá chép hóa Rồng thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, về trời. theo chân Quốc Tổ Hùng Vương.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s