ÔI LÒNG QUỐC TỔ VẪN THƯƠNG TA

ÔI LÒNG QUỐC TỔ VẪN THƯƠNG TA

Thương cháu thương con lẫn Sơn Hà
Chỉ có cháu con quên Quốc Tổ
Quên Nguồn, quên Cội Đức ông cha
Kìa đỉnh non cao muôn vạn thuở
Rừng cây xanh tốt vẫn nở hoa
Tấm lòng Quốc Tổ hơn biển cả
Đất rộng trời cao mãi bao la.

Càng yêu nước, yêu Nguồn, yêu Cội bao nhiêu thời chúng ta mới thấy hết công lao dựng nước, dựng nền Văn Hóa Cội Nguồn, gian nan khó nhọc vĩ đại biết dường nào. Chúng ta là những thế hệ nối tiếp những di sản mà ông cha ta đã dày công xây dựng để lại.
Non sông đất nước, Văn Hóa Cội Nguồn là hai di sản quí báu vô giá, quan trọng hơn sự sống của chúng ta. Non sông đất nước, Văn Hóa Cội Nguồn là tài sản chung của con cháu Đại Việt.
Vì vậy chúng ta đối với tất cả những thứ mà ông cha ta truyền lại, để lại, phải có lòng thành kính, sùng kính, tin cậy, kiên định, không xê dịch. Công việc duy nhất của chúng ta hiện nay là xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc, phát huy Văn Hóa Cội Nguồn, chủ nghĩa Đại Đồng ra khắp thế giới.
Chúng ta đã tiếp quản những cái mà Tổ Quốc giao cho đời sau chúng ta, đây chính là niềm tin đầy lòng tự hào. Thà chết chứ chúng ta không bao giờ đánh mất nó, vì lòng trung thành của chúng ta.
Lực lượng nòng cốt tuổi trẻ một khi có tấm lòng yêu nước tuyệt đối, vận hành trên con đường xây dựng phát huy Văn Hóa Cội Nguồn tạo thành một sức mạnh vô biên trên thế giới. E rằng không có một sức mạnh nào có thể ngăn chặn nổi nó tiến về phía trước.

Chúng ta chẳng phải mong muốn như thế hay sao?
Chỉ cần sức lực cho phép chúng ta sẽ phục vụ Tổ Quốc đến cùng. Chúng ta chiến đấu vì Tổ Quốc, vì nhân loại, vì Đồng Bào mang lại hạnh phúc cho toàn xã hội. Tình cảm nóng bỏng của chúng ta đối với nhân loại Đồng Bào có lòng ham muốn sâu sắc nhất.
Đó là tất cả nhân loại đều hướng về chân thiện, xóa bỏ lòng hận thù, tất cả chỉ là anh em một nhà vũ trụ, một chiếc nôi quả đất, tiến tới thế giới Đại Đồng thế giới toàn năng, toàn giác, Thiên Đàng Cực Lạc Trần Gian.
Chúng ta lấy tư cách là thế hệ con cháu Tiên Rồng nói với thế giới rằng: Tất cả nhân loại đều là con cháu của Đức Cha Trời, nhân loại trên khắp thế giới chỉ là anh em một nhà. Trong Văn Hóa Cội Nguồn, vũ trụ tinh thần Đạo Đức cao nhất, cũng chỉ là Bình Đẳng, tôn trọng lẫn nhau mà thôi. Nhân quyền vì thế mà ai ai cũng có.
Yêu Tổ Quốc, yêu Văn Hóa Cội Nguồn bao nhiêu thời chúng ta yêu Quốc Tổ Vua Hùng bấy nhiêu. Đó chính là tình cảm sâu sắc nhất, trong sáng nhất, nhạy bén nhất, cao thượng nhất, mãnh liệt nhất, nghiêm khắc nhất.
Những kẻ phản bội Tổ Quốc vừa không được sự tôn kính của Đồng Bào cả nước, vừa bị Đồng Bào các nước bạn phỉ nhổ. Đối với những kẻ bán nước không có gì là đáng thương hại, mà phải trừng trị xứng đáng, vì chúng chỉ là những con rắn độc, luôn luôn cắn vào trái tim non sông đất nước chúng ta.
Kêu gọi nhân dân hướng về Tổ Quốc chưa đủ, mà cần phải dạy dân tấm lòng yêu nước, yêu cội, yêu nguồn. Nếu như Tổ Quốc gặp khó khăn thời tất cả phải bước lên hàng đầu, tận trung báo quốc đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là vinh dự đối với mỗi người dân.
Sự nhục nhã lớn nhất của dân tộc đó là đói nghèo và nô lệ. Vì vậy chúng ta phải phát huy tinh thần chịu khó, lao động, học tập, chiến đấu đến cùng. Ôi đẹp đẽ biết bao, khi chúng ta vì ông cha, vì non sông đất nước, vì thế hệ con cháu tương lai mà vứt bỏ lợi riêng hiến dâng đời mình cho Tổ Quốc quê hương.

***** Cây mất gốc trơ cành trụi lá
Sông mất nguồn sông đã cạn khô
Ai ơi đừng bỏ Ông Cha
Nở cành xanh ngọn mới là người khôn.
“Đánh mất bản sắc dân tộc Văn Hóa Cội Nguồn, tức là đánh mất quyền tự chủ, quyền tự do độc lập, dẫn đến sự nô lệ. Nhất là nô lệ tinh thần, bị thuyết tà giáo ngoại bang khống chế, thời nguy hiểm vô cùng”.
– MUỐN CỨU DÂN TỘC THOÁT KHỎI HIỂM HỌA CHIẾN TRANH, THOÁT KHỎI ĐÓI NGHÈO LẠC HẬU, CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG DUY NHẤT, ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG VĂN HÓA CỘI NGUỒN ĐẾN TỚI MỖI NGƯỜI DÂN, VÀ MỖI NGƯỜI DÂN TỰ MÌNH LÀM CHỦ CON ĐƯỜNG VĂN HÓA ẤY.
Là cộng đồng người việt ở nước ngoài, hay cộng đồng người Việt trong nước, đều cùng chung một cội, một nguồn, Một truyền thống lâu đời , mang tâm hồn của người Đại Việt.
Văn Hóa Cội nguồn là QUỐC HỒN của dân tộc Việt, khi quốc hồn sống dậy, thời dân tộc Việt Nam nở hoa đoàn kết, gắn kết các cộng đồng dân tộc, trong nước ngoài nước, thành một khối thống nhất, đặc trưng của sự thống nhất đa dạng…..
– Cuối cùng chúc các bạn, Đồng Bào cùng Chư Huynh đệ sức khỏe. Thông minh hơn nữa, để đồng hành về Nguồn Cội.

Mến chào
Trần minh Thắng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s