TOÀN NĂNG TOÀN GIÁC ANH LINH QUỐC TỔ

TOÀN NĂNG TOÀN GIÁC ANH LINH QUỐC TỔ

Sự toàn năng, toàn giác. Chính là pháp thân Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ. Hay nói một cách khác dễ hiểu. Trí Huệ Quốc Tổ vô tận vô biên không thể nghĩ bàn. Quốc Tổ nói ra những gì tốt đẹp nhất – cao siêu nhất – huyền bí nhất – có lợi nhất – chân thiện nhất – đoàn kết nhất – giải thoát nhất – chứng đắc nhất – thành đạt nhất – viên mãn nhất. Quốc Tổ đem lại 10 lợi ích nhất trong kho tàng tri kiến vũ trụ đến với con người, thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng.

Long Hoa Luật Tạng Kinh:
Là bộ Kinh nói về Thiên Ý của Trời. Thiên Luật Vũ Trụ. Trong đó có phần nói về Quyền con người vô cùng quan trọng. Thiên Quyền, Nhân Quyền con người. Cũng như 25 điều cấm kỵ con người. Mà Quốc Tổ đã truyền đạt cho hàng Vương, Quan, Thống, Tướng, Thiền Sư, Đạo Sư, Bụt Sư, Giáo Tông, Giáo Chủ , Giáo Hoàng. Trong cả hai viện Thượng Viện Quốc Đạo, Hạ Viện Quốc Hội thời dựng nước Văn Lang.
Long Hoa Luật Tạng Kinh: là bộ kinh Cội Nguồn Hiến Pháp Văn Lang. Trở thành nền Quốc Đạo Văn Lang. Hiến Pháp Văn Lang chính là Thiên Ý của Trời, Thiên Luật Vũ Trụ trở thành Pháp Vương Thiên Tử tối cao nước Văn Lang mà ai ai cũng phải tôn thờ kể cả Quốc Tổ. Nước Văn Lang vì thế kéo dài độc lập 2701 năm. Hãy gìn giữ và truyền lại cho muôn thế hệ đời sau. Thời dựng nước Văn Lang cách đây năm nghìn năm vì không có giấy bút nên không lưu chép kinh văn lại được. chỉ truyền qua khẩu tự ngôn từ, tam sao thất bổn, chính văn biến mất sau hai nghìn năm.

**********************
VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s