TRUYỀN CHỈ ÔNG CHA

TRUYỀN CHỈ ÔNG CHA

Đã con cháu, kế thừa Quốc Tổ
Thời nghe theo, truyền chỉ Cha Ông
Nghe chi yêu quỉ tà ma
Để rồi nhận lấy tai ương khốn cùng
Trồng nhận thức, gieo mầm yêu nước
Để mai sau, gặt phúc gặt lành
Gieo gì gặt nấy đâu lầm
Gieo nhân yêu nước quả là vì non
Gieo hiếu thuận Cha Ông tôn kính
Thời lo chi đoàn kết không thành
Gieo mầm Văn Hóa Cội Nguồn
Trổ Rồng trổ Phụng sáng ngời anh linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s