TRUYỀN CHỈ ÔNG CHA

Đã con cháu, kế thừa Quốc Tổ
Thời nghe theo, truyền chỉ Cha Ông
Nghe chi yêu quỉ tà ma
Để rồi nhận lấy tai ương khốn cùng
Trồng nhận thức, gieo mầm yêu nước
Để mai sau, gặt phúc gặt lành
Gieo gì gặt nấy đâu lầm
Gieo nhân yêu nước quả là vì non
Gieo hiếu thuận Cha Ông tôn kính
Thời lo chi đoàn kết không thành
Gieo mầm Văn Hóa Cội Nguồn
Trổ Rồng trổ Phụng sáng ngời anh linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn