QUYẾT TÂM

QUYẾT TÂM

Quyết không nô lệ giặc Tàu
Đã từng nô lệ, thảm sầu nghìn năm
Quyết không lệ thuộc ngoại ban
Nêu cao trung hiếu, yêu thương giống nòi
Không nên hại nước hại đời
Đi vào bất nghĩa trở thành bất nhân
Noi gương Quốc Tổ Hùng Vương
Dựng non dựng nước, mà quên thân mình
Chỉ có đạo đức trường tồn
Không gì sánh kịp, tấm lòng vì dân
Tấm lòng vì nước vì non
Vì Nguồn vì Cội, đánh tan quân thù
Quyết tâm giữ vững nước nhà
Muôn năm độc lập sơn hà nước non
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s