TÓM TẮC SƠ YẾU LÝ LỊCH
QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

Theo Kinh Long Hoa Mật Tạng, Anh Linh Quốc Tổ truyền lại.
Trong trăm họ đầu tiên nhân loại. Có Họ Trời, Họ Trời chính là Họ Cao. ( Trời Cao) Họ Cao ra đời mang Họ Trời, tồn tại qua các thời kỳ của mỗi tiểu kiếp. Thời Hồng Hoang, Hồng Nguyên, Hồng Bàng, Hồng Đế, Viêm Đế. Đến thời niên đại Kinh Dương Vương. Cứ mỗi tiểu kiếp là 16 triệu 800 nghìn năm. Như vậy Họ Cao đã Khởi nguồn từ giữa tiểu kiếp thứ 5 đến nay cuối tiểu kiếp thứ 9, đã trải qua 75 triệu 600 nghìn năm.
– Quốc Tổ Hùng Vương là con một của Kinh Dương Vương đời thứ 9, Mẹ là Thần Long Nữ Bộ Tộc Long Giao.
– Quốc Tổ sinh ngày 20 tháng 2 năm giáp thìn.
– Quốc Tổ Họ Cao, Hùng Lan.
– 16 tuổi Quốc Tổ đi tìm chân lý
– 22 tuổi Quốc Tổ chuyển đại pháp luân khai Hội Long Vân tại vườn cấm nằm ở phía tây nước Xích Quỷ.
Theo niên lịch Đại Nam, có từ thời Viêm Đế. ngày 2 tháng 3 năm Ất Sửu, Quốc Tổ thuyết giáo nói ra Văn Hóa Cội Nguồn Đại Đạo Vũ Trụ. Hàng phục Bách Tộc, sau nầy trở thành Bách Việt Văn Lang. Văn Hóa Cội Nguồn trở thành Nền Quốc Đạo Văn Lang.
– 25 tuồi Quốc Tổ dẫn quân Âu, Lạc Bách Việt. Tiến về đất Địa Long Lãnh Nam, nằm ở phía nam nước Xích Quỷ (Nay là Địa Long chữ S Việt Nam) Quốc Tổ cùng quân Bách Việt, tiêu diệt ba con Yêu Tinh Chúa Quỷ, Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh. Khai lập lên nước Văn Lang vào năm Mậu Thìn.
– 30 tuổi Quốc Tổ lên ngôi Quốc Vương vào ngày 2 tháng 9 năm Quý Dậu. Lấy Niên Hiệu Hùng Vương, Công Bố Niên Đại Hùng Vương ra đời, kế theo Niên Đại Kinh Dương Vương. Nước Xích Quỷ trở thành nước Văn Lang rộng lớn. Công Bố Nền Quốc Đạo cũng như Nhà Nước Văn Lang ra đời vào năm 2959 trước công nguyên.
– Quốc Tổ năm 41 tuổi với Quốc Mẫu Phụng Cơ sanh ra Hùng Quý Lân,
– 109 tuổi Quốc Tổ truyền ngôi cho Hùng Quý Lân vào năm 2880 trước công nguyên
– 79 năm Quốc Tổ ở ngôi Quốc Vương.
– 3 năm Quốc Tổ ở ngôi Thái Thượng Hoàng Quốc Đạo.
Quốc Tổ thọ 112 tuổi. Về trời vào ngày mùng 10 tháng 3 theo niên lịch Đại Nam Văn Hiến.
Tóm lại: Quốc Tổ ra đời đến nay 2016 là năm nghìn không trăm lẽ năm năm ( 5005 Năm) Niên Đại Hùng Vương đến nay 2016 là bốn nghìn chín trăm bảy lăm năm( 4975 năm).
( Niên Lịch Đại Nam Văn Hiến thất truyền vào thời An Dương Vương kết thúc Niên Đại Hùng Vương 258 trước công nguyên)
Muốn hiều rõ về Quốc Tổ Hùng Vương thời phải xem qua Long Hoa Mật Tạng. trên Google cũng như trên Facebook, Cao Đức Thắng Quảng Ngãi. Chào các bạn, chúc các bạn vạn sự như ý an vui hạnh phúc cát tường.
* * *
ĐỨC TOÀN.