KHÔN QUÁ HÓA RA NGU

KHÔN QUÁ HÓA RA NGU

Trên cánh đồng sặc mùi đất ruộng, theo hơi nước bốc lên, với cái nóng không mấy dễ chịu. Cặp Trâu đang hì hục kéo cày, rã cả chân, vì từ sáng đến giờ chưa có cái gì vào bụng mặt trời còn vài tất nữa là đứng bóng.
Bổng Trâu Tả lên tiếng hỏi Trâu Dí rằng.
Nầy anh Dí: Anh có thường coi đài điện ti vi không? Trâu Dí nói, thời đại ngày nay thời đại ưa chuộng sự nói láo, báo đài nói trúng trật gì mà coi.
Trâu Tả nói : Nầy anh Dí. Trong cái láo nói ẩn chứa cái thật đấy. Anh không tin tôi có thể nói vài thí dụ cho anh nghe.
Hơn bốn mươi năm. Ông chủ độc tài ra sức dạy dân thấm nhuần tư tưởng Mác Lê . Hể thấy thành phần giàu có thời ghét, nhất là thành phần tiểu tư sản, tư bản.
Nay quan tướng nhà độc tài, anh nào anh nấy giàu kết xù, trở thành tư bản đỏ. Dân chúng thời nghèo khổ. Thế mà Lúc nào vua quan độc tài cũng cương định chủ nghĩa Mác Lê, Khác nào vua quan độc tài kích động dân chúng nổi lên theo chủ nghĩa Mác Lê lật đổ sự giàu có của mình. có phải là khôn quá hóa ngu không?
Đáng lý ra vua quan độc tài dạy dân thế nầy. Chủ nghĩa Mác Lê đã lổi thời vì chúng ta đang tiến tới làm giàu kia mà. Mác Lê mà sống dậy thời cái giàu phải bị đấu tố. Bà con nên đuổi Mác Lê về Nga cho khuất mắt dứt trừ hậu họa.
Đã không nói thế để sống bình yên trong sự giàu sang của mình Lúc nào cũng kiên định tư tưởng Mác Lê. Khác nào gậy ông đập lưng ông. có ngày chúng dân lôi cổ ra đấu tố tài sản bị trịch thu. Mạng sống cũng không còn quả là Khôn quá hóa ngu là thế.
nói về Ông Chủ đang cày ruộng gần suốt cả buổi mệt mỏi vô cùng nghe Trâu Tá, Trâu Dí nói thế cũng giảm bớt đi phần nào, liền nói xem vào hai chúng bây vui cái gì mà kể lể. Bên tư bản phận làm Trâu như chúng mầy. suốt ngày tha hồ ăn no tự do đi tán gái. Còn ở thiên đàng xã hội chủ nghĩa, theo tư tưởng Mác Lê là phải nghèo hể giàu sẽ bị đem ra đấu tố, hai ngươi mơ mộng sự giàu có để mà làm gì.
Theo luật nhân quả, hai ngươi kéo cày thời có rơm ăn
Còn ai suốt ngày kiên định chủ nghĩa Mác Lê. Hậu quả có ngày toi mạng. Hai ngươi hiểu chưa đồ ngốc.
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s