HÃY SỐNG VÌ NHAU

Quốc Tổ dạy rằng trần gian là cõi tạm
Cõi trường thi, tu luyện tiến hóa linh hồn
Đến rồi đi, nào ở lại cõi trần
Thiện với Ác, hai đường họa và phúc
Đọa cùng siêu nào xa trong gang tất
Hãy cùng nhau, tìm cuộc sống yên bình
Đừng hại nhau, gieo hận với gieo thù
Gây đau thương, gieo ngục tù chết chóc
Tình đồng loại, Đồng Bào cùng một gốc
Hãy thương yêu, đoàn kết sống cùng nhau
Giống Rồng Tiên, tốt đẹp biết là bao
Được gì đâu, khi tương tàn tội lỗi
Tự đọa mình, vào địa ngục càng sâu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn