LỆ MỪNG

Giây phút đầu tiên, đến Cội Nguồn
Tâm hồn xúc cảm, lệ mừng tuôn
Bao năm lạc lối, đầy u tối
Lờ mờ lạc lối, khổ vấn vương
Gẩm lại xưa nay, bao biến cố
Dập dồn tranh đấu, hận vùi chôn
Vũ Trụ bao la, nơi thiên giới
Bình yêu sự sống, cảnh quê tiên
Lạc Đạo rơi vào, đường nguy khốn
Lệ tràn cùng khắp, chẳng bình yên
Bom rơi đạn nổ, chinh với chiến
Giọt sầu trùm mãi, cảnh xiết rên
Giây phút đầu tiên, nhìn ánh sáng
Cội Nguồn sửu ấm, ấm con tim
Tâm hồn xúc cảm, lòng sung sướng
Hết đọa hết đầy, hết đau thương
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn