DÒNG GIỐNG RỒNG TIÊN

Dòng giống Rồng Tiên, là dòng giống thông minh nhất không có dòng giống nào sánh kịp.
Nhưng bị lệ thuộc nô lệ Phương Bắc giặc Tàu. Kể từ khi nước Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà. Tiếp theo sau đó nhà Tần thôn tính, nhà Hán cai trị, sự dồn dập kìm hảm con cháu Tiên Rồng làm cho dân tộc Đại Việt ngóc đầu lên không nổi. Không những thế lại luôn bị bó chặc trong thể chế độc tài độc trị phong kiến vua chúa.
Sự tiếp nối xâm lăng giặc Tàu, cũng như sự tiếp nối độc tài độc trị qua các triều đại phong kiến vua chúa. Kìm hảm tài năng trí tuệ con cháu Tiên Rồng Việt Nam. Nhiều thập kỉ qua trong thế kỉ 20 sự tiếp nối độc tài độc trị của đảng trị. Làm cho con cháu Tiên Rồng dân tộc Việt Nam không cách gì ngóc đầu vươn lên được, Vì sự độc tài đảng trị còn hơn cả độc tài độc trị phong kiến vua chúa
Dân tộc Việt Nam con cháu Rồng Tiên không vì độc tài toàn trị ấy mà đi đến hủy diệt.
Huyền cơ xoay chuyển. Lá bùa độc tài độc trị , phải bị tháo gỡ. Con cháu Tiên Rồng mới có cơ hội bay lên, xây dựng lại đất nước mới, con người mới, cũng như cuộc sống mới. Cuộc sống đi theo di chí Quốc Tổ, tất cả vì dân tộc, vì non đất nước tiến tới dân giàu nước mạnh. Tự Do, Đa Nguyên, Nhân Quyền , Dân Chủ , công bằng bình đẳng văn minh. Nhất là không còn lệ thuộc giặc Tàu.

Trong giai đoạn hiện nay, non sông tổ quốc đang đứng trước mối họa ập tới.
Nào là họa mất nước, nào là họa hóa chất độc hại tràn lan. Nào là họa ô nhiễm môi trường đến hồi báo động. Nhất là mối họa Đạo Đức xuống cấp trầm trọng. Sự gian đối trong cuộc sống đỉnh cao.
Mối họa từ chủ nghĩa vô thần Mác Lê đã đưa dân tộc Việt Nam đến sự thờ ơ vô cảm, Nhất là quên Cội lạc Nguồn không nhớ gì đến Nguồn Cội dân tộc quên người dựng nước, Quốc Tổ Hùng Vương. Làm cho dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng không còn đoàn kết đi đến chia năm xẻ bảy, nhất là đói nghèo và lạc hậu.

Đã đến lúc dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng gỡ lá bùa độc tài độc trị vứt đi, cũng như không tôn thờ chủ nghĩa vô thần Mác Lê nữa. Tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng, đoàn kết dân tộc xây đời mới, đi vào cuộc sống mới. Cuộc sống Tự Do, Đa Nguyên, Nhân Quyền Dân chủ, công bằng bình đẳng văn minh, theo huyền cơ thiên ý đã định. Ý dân là ý Trời phải hiểu rõ điều đó. Thuận lòng dân thời trường tồn, nghịch lại lòng dân thời mất.
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN