TIẾNG NÓI CON TIM

Anh về Nguồn Cội nghe anh
Em còn ở lại, nhặt cành tình thương
Xuân về khoe sắc đưa hương
Hai ta gặp lại bình minh sơn hà
Tiên Rồng vận hội âu ca
Nước non, non nước hiệp hòa ấm êm
Đất trời nẩy nở mầm xanh
Mai cùng với Trúc, xây thành Tự Do
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s