TÌM ÔNG DI LẶC TRONG MỘT CANH CLICK TÝ

TÌM ÔNG DI LẶC TRONG MỘT CANH CLICK TÝ

Mọi người bây giờ cứ mãi vọng ngoại kiếm tìm ông Di Lặc bằng xương bằng thịt ở ngoài, tìm hoài nhưng chẳng thấy. Tìm như thế chỉ thấy hàng giả, hàng nhái thôi vậy! Vì có ai biết thật hình dạng của ông Di Lặc ra làm sao? Do đó mà ở ngoài kia chợ đời người ta tha hồ vẽ vời xưng xọp, chửi nhau, đá nhau lung tung ben để dành bán miếng BÁNH VẼ… Hiện thời, nhiều hiện tượng thật giả lẫn lộn đó, hỏi ai phàm tình không rối, không mông lung? Ấy cũng một bài thi, xem coi thế nhân có nhận ra được chủ-nhân-ông của mình? Nếu cứ vọng ngoại tìm cầu thì làm sao tìm được ông Di Lặc, càng không thể nào biết ông Di Lạc chính là ông Quốc Tổ tái sanh. Ông Tổ của đất nước mình, sâu đậm đến thế mà không nhận ra thời đa phần nhận giặc làm cha, nhận ma làm thánh.
Vọng ngoại mà tìm cầu ông DI LẠC bằng xương bằng thịt thời chỉ thấy LẠC cội trôi nguồn, LẠC đường mịt lối, chứ nào thấy được thật ông Di Lặc. Phật Di Lặc cũng không xuất hiện kiểu đó để ta gặp rồi thôi, như vậy chẳng lợi ích gì mà còn tăng trưởng lòng tham cầu của con người.
Vọng ngoại mà tìm cầu ông Di Lặc thì không bao giờ gặp được ông Di Lặc. Tìm như vậy có khác gì săn đón idol thần tượng minh tinh, hư tâm hoại trí chứ nào được khai tâm mở trí gì? Hãy nên hướng vào nội tâm mà tìm cầu, dù cho ngoài chợ đời có bày đủ trò dụ hoặc ta cũng được sự bình lặng nhẹ nhàng, cũng như có đủ trí sáng suốt để soi chiếu giả-chân nơi lòng mình và giả-chân nơi ngoại cảnh đầy biến động.
Vọng ngoại mà tìm cầu hình tướng ông Di Lặc bên ngoài thời chỉ thấy toàn giả tướng hóa hiện mê hồn trận. Nào thấy được PHÁP TÁNH của Phật Di Lặc trong những kinh-thơ-sử-triết mà ngài đã lần truyền ra trong hơn 20 năm nay. Phật Di Lặc đã xuất hiện từ lâu, xuất hiện trong những KINH ĐIỂN ngài đã viết. Đó là bằng chứng PHÁP TÁNH hùng hồn, làm sao có thể ngụy tạo dối lừa cho được! Hướng vào NỘI TÂM, học tập KINH ĐIỂN thời sẽ thấy được Ông Di Lặc ra như thế nào. Phật Di Lặc xuất hiện thời kỳ này, ngài là nhà giáo dục, nhà văn học, nhà khoa học siêu vật chất tâm linh vũ trụ… nhà sinh nhi tri. Ngài dùng TRÍ HUỆ để GIÁO DỤC chúng sanh GIÁC NGỘ, dùng VĂN để tải ĐẠO… chứ có dùng đâu mê tín mập mờ lòe người phỉnh chúng. Chúng ta muốn tiếp cận ngài, tiếp cận giáo pháp của ngài thời phải dùng TRÍ HUỆ, như thế mới ĐỒNG ĐIỆU TÂM HỒN, như thế mới biết thế nào là ĐỒNG BÀO MỘT BỌC, ĐẠI ĐỒNG THẾ GIỚI…
Kinh Điển Văn Hóa Cội Nguồn đã xuất hiện từ lâu, chỉ cần click chuột là có thể nghe, có thể đọc, có thể ngâm… Không hề có chướng ngại gì! Nếu có thì là chướng ngại ở trong tâm mình vậy! Phật Di Lặc đã hiện diện một cách rõ ràng chi tiết trong đó thời còn tìm Ông Di Lặc ở đâu đâu nữa! KINH SÁCH chứng minh lại không tin, lại thích tin những lời nói bùi tai ngọt miệng, để rồi chúng lên men chua lúc nào không hay. Dùng TRÍ để gặp ngài khác với dùng CHÂN để kiếm ngài. Ai người có con mắt “trạch pháp nhãn” xin hãy suy nghiệm!
Phật nói Tứ Y Pháp, trong đó pháp đầu tiên là “y pháp bất y nhân” nghĩa là “y theo pháp tánh chứ không y theo người”. Vì con người là một thực thể vô định, suy nghĩ và hành động thường bị thay đổi theo độ tuổi bản thân và hoàn cảnh bên ngoài, đôi khi còn có thể giả hình giống hệt. Vì thế bất cứ ai, bất kể thời gian địa điểm nào, nếu tư tưởng ngôn hành của họ phù hạp với pháp tánh (chánh pháp) thì ta có quyền tin nhận, nếu tư tưởng ngôn hành trái ngược pháp tánh (chánh pháp) thì ta chỉ nên “kính nhi viễn chi” tức là “chỉ cung kính chứ không thân cận”.

Đôi lời tâm sự, cuối tháng 9/2020.

Tác Giả Huỳnh Minh Tiến

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s