LUẬT SƯ
TRẦN THẾ THANH

Ôi tổ quốc năm nghìn năm Văn Hiến

Mãi sững sừng như ngọn núi Thái sơn

Dù trải qua hàng trăm lần nguy biến

Vẩn vững vàng như hai dãy trường sơn

Nói đến tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam, thì phải gắng liền với Quốc Tổ Vua Hùng . Tổ quốc Việt Nam,  dân tộc Việt Nam, Quốc Tổ Vua Hùng, như kiềng ba chân , không gì lay chuyển được.

Một chân làm chẳng nên non

Ba chân chụm lại thành hòn núi cao.

Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam, Quốc Tổ Vua Hùng,  nếu xem nhẹ một, thì khó mà trở thành ngọn núi Thái Sơn được,  kiềng ba chân mất đi một chân , chỉ còn có hai chân không thể trụ vững được,  không nói là tự ngã đổ .

Đáng lý ra một số quan chức chính quyền địa phương Đức Phổ phải hiểu rõ điều nầy .

Nương ý theo ý kiến của dân, mà cho lập đền thờ Quốc  Tổ,  để cho Đức Phổ , không những phát triển mĩ quan văn hóa Đức Phổ, trong đó có cả ngành du lịch Đức Phổ,  để cho Đức Phổ có cơ may hội tụ khúc ruột miền trung dân chúng về lễ lạy Quốc Tổ cho gần , khỏi phải đi xa hàng nghìn dặm, ra bắc tốn kém vô cùng,  lại làm tăng thêm thu nhập cho Đức Phổ .

Đằng nầy không tôn kính nguyện vọng  tốt đẹp của bà con Đức Phổ thì thôi, còn ra tâm hãm hại bắt nhốt bỏ tù người ta, dàng dựng lên nhiều chuyện với lý do nầy lý do kia nhưng làm sao qua mắt được dân chúng .

Nếu tôi không đọc qua đơn kêu cứu của ông Đinh Hùng  Chung , ông Nguyễn Đức Thông, cũng như đơn khiếu nại tố cáo của bà Đặng Thị Thanh Thủy vợ của ông Đinh Hùng  Chung, thì cho dù ai có nói tôi không thể nào tin được .

Gia đình ông Đinh Hùng Chung , gia đình ông Nguyễn Đức Thông, là hai gia đình cách mạng, cha của hai ông là cách mạng tập kết .

Bản thân ông Đinh hùng Chung là bộ đội hải đảo .

Bản thân ông Nguyển đức Thông là bộ quốc tế Lào.

Hai gia đình có truyền thống cách mạng như vậy,  lại hết lòng tôn thờ Quốc Tổ .

Thưa các bạn :

Hai gia đình có truyền thống cách mạng như vậy, tự nhiên đi gây rối trật tự có lạ không, đây không phải là một cuộc dàng dựng là gì .

Hai gia đình có truyền thống bộ đội, lại ngăn cản con đi nghĩa vụ, hành vi ngăn cản của ông ra sao, ông cũng đã  nói rõ qua đơn kêu cứu và đơn khiếu nại tố cáo vợ của ông, bà Đặng Thị Thanh Thủy .

Đủ cho thấy ông Nguyễn Văn Minh , phó huyện kiểm sát Đức Phổ là tay vô cùng hiểm độc, hại hai gia đình ông Thông, ông Chung đi đến nhà tan cửa nát .

Tôi không hiểu vì sao một số cá nhân quan chức địa phương không lẽ cũng đồng quan điểm với ông Minh, hãm hại những người tôn kính Quốc Tổ phụng thờ Quốc Tổ, trong khi chủ trương nhà nước không ngăn cấm sự phụng thờ nầy, còn khuyến khích tôn thờ qua đài điện báo chí ai cũng thấy .

Tôi có thể khẳng định một điều, là một số cá nhân quan chức Đức Phổ, rất ghét Quốc tổ Hùng Vương,  hoặc muốn tách riêng ra một chính quyền khác, không đồng tình với chủ trương nhà nước, không chấp nhận Quốc Tổ, không chấp nhận Quốc Giỗ, không chấp nhận Quốc Lễ, mới có hành vi đi ngược lại chủ trương nhà nước như vậy.

Trong khi cả nước đều hướng về cội nguồn, tỏ lòng thành kính tri ân công đức người dựng nước và cũng hiểu rõ Quốc Tổ Vua Hùng là cái gốc trụ vững sự sống còn dân tộc.

Cây mất gốc héo cành rũ ngọn

Sông mất nguồn sông cạn sông khô

Ai ơi đừng bỏ Hùng Vương

Như thuyền lạc hướng biết phương nào chèo.

Nói đến ông Đinh Hùng Chung, ông Nguyễn Đức Thông,  phải nói là tình đồng chí , nghĩa đồng đội. Ông Thông, ông Chung có đi ngược lại chủ trương của đảng và nhà nước đâu, phải nói là hai ông đi đúng chủ trương của đảng và nhà nước .

Vì chính đảng, và nhà nước kêu gọi đồng bào cả nước  hướng về cội nguồn , hướng về Quốc Tổ, hướng về Quốc Giỗ hướng về Quốc Lễ .

Một số quan chức địa phương Đức Phổ vì sao không thấy điều nầy, hay là không cần thấy không cần nghe .

Nếu không tôn thờ Quốc Tổ thì để cho người khác tôn thờ. Với nhiều thủ đoạn mưu mô xảo quyệt, gian trá giả hình, xử việc nầy thông qua việc khác,  dù tinh vi đến đâu cũng không qua mặt được dân chúng .

Ông Đinh Hùng Chung, ông Nguyễn Đức Thông có công góp phần phát huy truyền thống quý báu của dân tộc,  hành động của hai ông như thế có gì sai, tôn thờ Quốc Tổ có gì sai, anh linh Quốc Tổ, hơn bốn nghìn năm lịch sử,  đã ăn sâu vào tìm thức dân tộc con cháu Tiên Rồng.

Nhớ đến Quốc tổ Vua Hùng là nhớ đến công ơn của người dựng nước, như một lời nhắc nhở đến bao thế hệ: con cháu người Việt, hãy cảnh giác kẻ thù, hãy giữ gìn cái gốc của mình, hãy vun đắp cái gốc cho thật vững chắc.

Ông Chung, ông Thông vì đã thấm nhuần chân lý nầy,  nên hai ông đã quyết tâm tôn thờ Quốc Tổ, cầu mong quốc thới dân an, thái bình độc lập .

Cái giá tôn thờ Quốc Tổ mà ông Chung, ông Thông phải trả bằng tù tội, không những bất công, mà còn nghịch lý, phải nói là hết sức phi lý .

Đừng trá hình bịp bợm nữa, dàng dựng lên những tuồng hề vô cùng quái dị , không những không lừa dối được dân chúng , mà tự mình rước họa vào thân.

Trước đây ông đã từng hãm hại ông Đinh Hùng Chung  ông Nguyễn Đức Thông, với ba năm tù giam đầy khóc liệt,  nhưng hai ông vẫn có ngày ra .

Nay ông lại hãm hại ông Chung lần nữa với 18 tháng giam một bản án hết sức phi lý,  và ông Chung vẫn có ngày ra tù.

Còn cái tội của ông đã quá rõ, trong đơn khiếu nại tố cáo của bà Đặng Thị Thanh Thủy, vợ của ông Đinh Hùng  Chung xác đáng vô cùng .

Chỉ cần một tội phản Quốc Tổ, chưa nói đến cái tội hãm hại người tôn thờ Quốc Tổ, thì ông phải chịu bản án thích  đáng, trước vành móng ngựa mà con cháu Vua Hùng sẽ dành riêng cho ông, và ngày đó sẽ đến không còn xa nữa .

Tôi có thể nói với ông Nguyễn Văn Minh rằng: Hãy thả ngay ông Chung ra, không nên biện cớ nầy cớ nọ nữa, hãm hại ông Chung nữa, vì anh linh Quốc Tổ đã hiển linh khắp cùng thế giới, đó là lời nói chân thành tôi khuyên ông, vì đụng đến Quốc Tổ không đơn giản như ông nghĩ đâu .

Ông không đủ sức hãm hại hết gần 90 triệu dân con cháu Tiên Rồng đâu, chỉ cần một người còn sống , thì ông phải trả cái giá mà ông đã gieo ra .

Anh linh Quốc Tổ một khi đã xuất hiện, thì nơi đó nổi lên bao cơn bão tố yêu nước, yêu Cội , yêu nguồn .

Dù cho đó là giặc Tàu, bành trướng Bắc kinh, cũng phải kinh hồn bạc vía bỏ chạy, qua hàng nghìn năm giữ nước cũng đã cho ta thấy rõ điều nầy .

Ở đâu có anh linh Quốc Tổ Vua Hùng thì nơi đó có sức mạnh đoàn kết nổi lên dậy núi dậy non, ngoại xâm không còn không chống trả nổi .

Huống chi chỉ là một nhóm người thiếu hiểu biết đồng lỏa với ông chuyên hãm hại những người tôn thờ Quốc Tổ  mà chống trả được sao, ngay trong những con người gần ông sẽ tố giác ông khi ông đã vào rọ .

Nói đến kẻ tù thì kẻ thù chống phá Quốc Tổ , không thua kém gì kẻ thù xâm lược, dân tộc Việt Nam vẫn thường nghe câu hát .

Còn một tên xâm lược

Thời chúng ta còn quét sạch nó đi

Còn một tên chống phá Quốc Tổ

Thời nhổ sạch chẳng tiếc chi

chúng ta có thể khẳng định điều nầy tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam, Quốc Tổ Vua Hùng, như kiềng ba chân luôn tồn tại bên nhau mãi mãi , kiềng ba chân là sự sống còn của dân tộc Việt Nam, chỉ cần yếu kém một trong kiềng ba chân thì khó mà trụ vững được .

Những kẻ chống phá Quốc Tổ Vua Hùng bằng mọi giá cũng phải nhổ cho tận gốc rễ.

Không có một thế lực nào phá vỡ được sức mạnh của kiềng ba chân, cho dù đó là thế lực bành trướng Bắc Kinh.

Bão bùng,  kiềng vững ba chân

Nương nhau thành núi thành non sững sừng

Nương nhau kiềng biến thành rừng

Lũy, hào, sấm sét, khiếp hồn ngoại xâm

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại thành hòn núi cao

Hùng Vương, tổ quốc , đi đôi

Cháu con chụm lại ngút trời mây xanh

Bộ ba xây chuyển càn khôn

Muôn năm độc lập Việt Mam sáng ngời

Chấm dứt nô lệ giặc Tàu

Chấm dứt lệ thuộc hiệp vào liên bang

Chung tay xây dựng giang san

Lo gì chẳng được sánh vai với đời

Năm châu bốn biển rạng ngời

Việt Nam rực rỡ đời đời muôn năm

Bao cuộc đánh tan quân xâm lược , từ thời Quốc Tổ Hùng Vương dựng nước đến bây giờ .

–               Giặc Hồ xương, Hồ quảng, Hồ tôn,

–               Giặc Ân , nhà Ân lần thứ nhất

–               Giặc Ân , Man Vu lần thứ nhì

–               Giặc Hán

–               Giặc Nguyên

–               Giặc Mình

–               Giặc Mông

–               Giặc Tống

–               Giặc Thanh

Bao cuộc đánh tan quân xâm lược, khi kiềng ba chân xuất hiện mạnh mẽ, không có cuộc cách mạng nào đánh tan quân xâm lược, mà không có hình ảnh Anh linh Quốc Tổ sống dậy,  như ngọn lửa thiên thiêu rụi quân thù .

Hơn một nghìn năm nô lệ giặc Tàu, họ quyết đồng hóa dân tộc Việt Nam theo dân tộc Hán, bằng Hán hóa văn hóa, nhưng không được là vì có Anh linh Quốc Tổ, sống mãi trong linh hồn của những người con người cháu trung hiếu, tiêu biểu như ông Đinh Hùng Chung, ông Nguyễn Đức Thông .

Ông Đinh Hùng Chung , ông Nguyễn Đức Thông phải nói là quá hiểu rõ điều nầy , hiểu rõ sự sống còn của dân tộc,  hiểu rõ nổi sợ hãi của bọn quan thầy Bắc kinh,  nói chung là họ rất sợ Anh linh Quốc Tổ  .

Ông Nguyễn Văn Minh , phó huyện kiểm sát Đức Phổ

theo tôi là một tay đầy nguy hiểm mầm móng của sự bán nước dẫn đến nô lệ, bộ mặt thật ông đã hiện ra, dù ông có trốn đến chân trời nào, cũng sẽ bị con cháu tiên rồng truy nã, đây không phải là lời hù dọa, mà là sự thật không sớm thì muộn mà thôi .

Rất đáng tiếc, là một số quan chức địa phương Đức Phổ, không nhân cơ hội 500 chữ ký đồng bào Đức Phổ , xin xây dựng đền thờ Hùng Vương tại Đức Phổ, đã được các ban ngành trung ương đồng thuận, gợi ý cho phép, quan chức huyện Đức Phổ viện cớ nầy, cớ nọ, không tôn trọng lời thỉnh cầu nguyện vọng chính đáng của dân thì thôi sao còn phải ra tay trù dập đến thảm khóc, dẩn đến nhiều người sợ quá lưng mật sanh bệnh bỏ mạng, còn ông Chung, ông Thông phải đi tù qua sự dàng dựng trá hình gây rối trật tự của ông Minh, qua sự dàng dựng trá hình phạm vào nghĩa vụ quân sự, lộ rõ bộ mặt phản Quốc Tổ, hại người vô tội ra .

Hãy thả ngay ông Đinh Hùng Chung  với cáo trạng giả như thế ông khó mà thoát được tội. Chấm dứt trò hề bịp bợm,  ông hãm hại người tôn thờ Quốc Tổ.

Có nghĩa là ông đã thách thức gần 90 triệu dân con cháu Vua Hùng,  sự thách thức ông sẽ nhận sự trả lời, những tố cáo đầy quyết liệt, khắp mọi miền đất nước,

ông đã thách tôi , vì tôi là con cháu Vua Hùng .

Tôi nhắc lại với ông Nguyễn Văn Minh một lần nữa, hãy thả ngay ông Đinh Hùng Chung ra, tôi nghĩ vẫn còn kịp,  khi con cháu Vua Hùng chưa lên cơn giận dữ .

Đức Phổ anh linh đã nở hoa

Sinh chi những kẻ phản ông cha

Những tên ác chúa đầy tội ác

Tàn hại người hiền chúng chẳng tha

Vua Hùng Quốc Tổ người linh hiển

Khiến cho con cháu diệt ác ma

Tay Minh đại ác gieo khủng bố

Phá hoại Hùng Vương lũ ác tà

*   *   *

Tội ác nào hơn tội ác nầy

Phá hoại cội nguồn chẳng gớm tay

Ôi loài ác quỉ ăn uống máu

Phản bội cha ông vốn xưa nay

Con cháu Hùng Vương lòng trung hiếu

Chung lòng , chung sức , với chung tay

Lên án tay Minh trùm ác chúa

Phá hoại Vua Hùng trị thẳng tay

*        *         *

VĂN HOÁ CỘI NGUỒN