ĐỔ BẰNG
ĐANG  HỌC Ở PHƯƠNG XA

Thưa các bạn cái gì rồi cũng có thể quên .

Nhưng có một anh linh thời mãi mãi không bao giờ quên được, đó là anh linh Quốc Tổ Vua Hùng người có công dựng nước văn lang nay là Việt Nam .

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, triều đại nào xem nhẹ Quốc Tổ Vua Hùng , thời triều đại đó nhanh chóng sụp đổ , ví như triều đại Nhà Hồ .

Triều đại Hồ Quý Ly  xem nhẹ Quốc Tổ Vua Hùng, bị toàn dân tộc nổi lên rượt cha con Hồ Quý Ly chạy sang Trung Quốc rồi bỏ mạng bên đấy .

Có thể nói rằng hể triều đại nào xem nhẹ Quốc Tổ Vua Hùng thời triều đại đó là mối họa cho Việt Nam nhất định  dẫn đến tình cảnh khốn khổ .

Mỗi người một chí hướng, chia bè rẽ phái dẫn đến cảnh nồi da nấu thịt,  đồng chí, đồng đội, đồng bào tàn sát lẩn nhau,

Làm tan nát đất nước Việt Nam, để rồi tất cả đi vào nô lệ , dưới ách thống trị của ngoại ban giặc Tàu , xưa là giặc Tàu nay là bọn quan thầy Bắc Kinh .

Bằng chứng cụ thể dân tộc ta trải qua hơn nghìn năm nô lệ giặc Tàu,  cho đến bây giờ vẩn còn khiếp sợ trước nanh vuốt  bọn quan thầy bành trướng Bắc Kinh,

Dân tộc đại việt mỗi lần xem nhẹ Quốc Tổ, là mỗi lần trả giá cho sự sai lầm bỏ cội bỏ nguồn, quên đi người dựng nước , quên đi anh linh Quốc Tổ Hùng Vương, thời Đại Việt liền bị u minh bao phủ, cảnh lật đổ lẩn nhau gây ra cảnh máu đổ đầu rơi, nồi da nấu thịt, sanh linh đồ thán dẫn đến đói nghèo lạc hậu,

Vô tình tôi đọc đơn kêu cứu của ông Đinh Hùng Chung, Nguyễn Đức Thông,  cũng như đơn khiếu nại tố cáo của bà Đặng Thị Thanh  Thủy vợ của ông Đinh Hùng Chung,

Tôi vô cùng sửng sốt .

Đúng là bọn thái thú Tô Định vẫn còn trên đất nước Việt Nam, Tô Định cha đẻ ra tô định con, chúng bám theo đất nước Việt Nam như bầy đĩa,

Thái thú Tô Định, giết chết Thi Sách, cũng chỉ vì Thi Sách tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương mà thôi,

Thái thú Tô Định sợ anh linh Quốc Tổ sống dậy trong lòng dân, thì sức mạnh đoàn kết toàn dân Âu Lạc sẽ nổi lên lột da chúng, với cái tội xâm lược,  bằm chúng ra thành trăm mảnh với cái tội hút máu dân chúng, vơ vét tài nguyên đất nước của ông cha, chặt đầu chúng, vì chúng cướp sạch đi quyền sống, quyền tự do,  quyền mưu cầu hạnh phúc,  vốn còn được ít ỏi dưới triều đại phong kiến .

Hôm nay là thời đại gì mà thái thú Tô Định mọc lên nhiều đến thế, và chúng đã hãm hại không biết bao nhiêu là Thi Sách .

Tôi nghĩ việc nầy không dàng xếp yên, rồi đây sẽ có nhiều Hai Bà Trưng, nổi lên truy tố Tô Định, đem chúng ra trước vành móng ngựa xét xử , với một bản án đúng tầm dành cho bọn thái thú Tô Định,

Điều đáng nói ở đây đã là con dân Đại Việt , con cháu Vua Hùng , mà đi chống phá Vua Hùng .

Với cái tội bội ơn bất nhân , bất nghĩa, bất trung , bất hiếu, chưa kể đến cái tội hãm hại người tôn thờ Quốc Tổ, thì phải xử thật nghiêm khắc, làm gương cho hậu thế mai sau.

Thái thú Tô Định thời xưa là thái thú Tô Định đặc sứ xâm lược Nhà Hán .

Còn thái Thú Tô Định thời nay là thái thú Tô Định nội ứng ngoại xâm .

Xem đi xét lại cho cùng, hai thái thú Tô Định nầy cùng chung quan điểm, nhưng điểm then chốt vẫn là không cho anh linh Quốc Tổ Vua Hùng sống dậy, hầu phá tan đi sự anh linh của dân tộc mãi mãi sống dưới nanh vuốt của chúng .

Với nhiều thủ đoạn, xảo quyệt, âm hiểm, hãm hại những người yêu truyền thống tôn thờ Quốc Tổ với thủ đoạn quyết liệt như thế .

Thì tôi dám khẳng định một điều, nếu chủ trương nhà nước không tổ chức Quốc Giỗ, Quốc Tổ, Quốc Lễ, tri ân công đức người dựng nước. Thời 500 chữ ký đồng bào Đức Phổ xin thờ phụng Quốc Tổ sẽ bị hãm hại chết hết, mà còn chết thê thảm nữa là khác.

Vì còn thái thú Tô Định, thì không một ai thờ Quốc Tổ mà còn sống sót.

Với âm mưu bọn quan thầy giặc Tàu chưa đến, nhưng bọn thái thú Tô Định đã lập công trước, tạo lên nhiều thành tích có công tiêu diệt những người tôn thờ Quốc Tổ,

Với công to lớn nầy bọn quan thầy giặc Tàu sẽ phong cho chức vị xứng đáng .

Bọn thái thú Tô Định nội ứng theo dõi từng bước quan thầy giặc Tàu nuốt lần Hoàng Sa, Trường Sa, nuốt lần đất liền, chúng lấy làm hả hê, suốt ngày ăn mừng chờ đợi .

Nhưng bọn ác quỉ đã lầm, và chúng không hiểu gì về truyền thống dân tộc Việt Nam , con cháu Rồng  Tiên,

Có câu :

Giặc tới nhà đàn bà cũng đánh

Giặc tiến qua xâm lấn

Thời già trẻ cũng ra tay

Truyền thống dân tộc vốn xưa nay

Anh hùng bất khuất diệt nầy sói lang

Và chúng cũng đã quên ông Đinh Hùng Chung, ông Nguyễn Đức Thông,  là hai ông bộ đội đầy gan dạ,  không sợ trước nanh vuốt của bầy quỉ dữ .

Ông Đinh Hùng Chung là bộ đội hải đảo

Ông Nguyễn Đức Thông là bộ đội quốc tế Lào

Hai ông không những sẵn sàng chiến đấu với bè lũ ngoại  xâm, mà còn sẳn sàng chiến đấu với những tên nội ứng thái thú Tô Định .

Biết rằng tù đày đến với hai ông như cơm bữa,  vì bọn thái thú Tô Định lúc nào cũng dành cho hai ông còng số 8

Và những nhà tù chết người, chúng đã từng đày hai ông hết nhà tù nầy sang nhà tù khác, và hả hê khi thấy hai ông chết trong tù, nhưng hai ông vẫn còn sống chưa chết .

Với nổi ám ảnh lo sợ của bọn thái thú Tô Định, khi hai ông vẫn còn sống , có ngày vạch trần bộ mặt gian ác phản hại Quốc Tổ Vua Hùng .

Chúng liền hội ý nhau, thế là tên đầu sỏ chống phá Quốc Tổ Vua Hùng đã xuất hiện .

Tên đầu sỏ dàng dựng lên nhiều tuồng, đầy công phu và thật là khéo léo, qua mặt được tất cả cấp trên của chúng, nhất là cấp trung ương .

Nhưng chúng đã quên đi thời đại ngày nay trình độ dân trí rất cao, không dễ gì lừa được .

Ông Chung, ông Thông, là hai người bộ đội xuất ngũ về nhà tu hành tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương nổi tiếng là ngay thẳng, làm gì có chuyện gây rối trật tự nhất là sau khi đi dự Giỗ Tổ năm 2000 về, hai ông liền bị hãm hại .

Khi ông mãn hạn ra tù về nhà, nhìn thấy cảnh vợ con nheo nhóc, ông quên đi lòng thù hận hảm hại ông, lo chí  thú làm ăn. Không ngờ bọn thái thú Tô Định tánh nào tật nấy,

( đọc qua đơn kêu cứu thời thấy rõ sự hiểm độc nầy)

Chúng kéo mây kéo gió cô lập, cấm vận, kinh tế, nhà không cho bán,  ra lệnh quản thúc tại địa phương vô thời hạn .

Chúng cứ nghĩ làm như thế thời hãm hại được hai ông,

Chúng không ngờ hai ông là bộ đội, lúc nào cũng có tư tưởng xông pha trận địa như vũ bão,  với tư tưởng nầy hai ông liền phá vòng vây vượt lên cấp trên kêu cứu tố cáo chúng.

Nguyễn văn Minh phó huyện kiểm sát Đức Phổ, tên trùm chống phá Quốc Tổ bậc nhất,  liền tức tốc điều binh khiển tướng, bắt ông Đinh Hùng  Chung ngay mùng 3 tết đang đi cúng ông bà .

Thưa các bạn :

Đọc qua đơn kêu cứu của ông Đinh Hùng  Chung , Nguyễn Đức Thông,  đơn khiếu nại tố cáo của bà Đặng Thị Thanh   Thủy vợ của ông Đinh Hùng Chung .

Tôi lấy làm phẩn nộ cho những kẻ gây tội ác nầy .

Chúng ta hãy chung tay lên án, một là tỏ lòng tri ân công ơn dựng nước Quốc Tổ, hai là cứu ông Đinh Hùng Chung thoát khỏi tù tội, ba là lên án bọn không còn lương tri lương tâm chuyên làm chuyện xấu xa, hại những người tôn thờ Quốc Tổ .

Thưa các bạn những ai còn chút lương tâm, nghĩ tới Quốc Tổ Vua Hùng, thì không thể làm ngơ , hãy tố cáo bọn ác ôn nầy, ra khắp đất nước, đưa chúng ra trước vành móng ngựa.

Xét xử thích đáng, làm trong sạch giống nòi hồng lạc, con  cháu Tiên, Rồng,

Bầu nhiệt huyết ôi một bầu máu nóng

Luôn bừng lên trong khối óc con tim

Luôn bừng lên khi thấy lũ ác gian

Bầu nhiệt huyết ôi một bầu chính khí

Luôn quật khởi và luôn luôn quyết chiến

Giống Tiên Rồng đầy khí thế sục sôi

Hãy chung tay nào hỡi anh em ơi

Kiếm trí huệ mau chém loài ác quỉ

Diệt phản nòi diệt ác ôn bè lũ

Cứu những người thành tâm thờ Quốc Tổ

Nào anh em nào ta hãy chung tay

Tố cáo những kẻ lòng đầy sói lang

*         *         *

VĂN HOÁ CỘI NGUỒN