NHỊ THUYẾT KINH 16
MỎ ÁC & MỎ THIỆN

Nếu ai cũng có nhận thức về Cội Nguồn thời dân tộc Việt Nam hạnh phúc biết mấy. Vừa bảo vệ được non sông Tổ Quốc, không còn cái cảnh chết chóc hi sinh vô lý, nội chiến xung đột không biết bao nhiêu người thiệt mạng vô tội chỉ có một số người hưởng lợi mà thôi.
Đã có nhiều người nói với tôi rằng :
Sống mà quên Nguồn Cội , thì người ta đã khui trúng cái Mõ Ác ngay trên đầu của Họ. Chủ Nghĩa cá nhân độc tài độc trị sẽ tuôn ra xối xả, sẽ nhanh chóng tàn phá sự sống, nhà tù mọc ra như nấm. Không ai khác hơn là đồng chí, là bè bạn, là người vào nhà lao kêu trời khóc đất trong ấy. Nếu tôi được quyền, thì tôi thay thế Mõ Ác con người thành Mõ Thiện, vứt đi chủ nghĩa cá nhân độc tài độc trị, để cho dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng được sống thoải mái hơn. Sống có Cội có Nguồn, sống tự do mưu cầu hạnh phúc. Ai cũng như ai công bằng bình đẳng văn minh.
* * *

ĐỨC CAO TIÊN HOÀNG TỔ TỔ
ĐINH HÙNG CHUNG.