NHỊ THUYẾT KINH 7

Làm chủ LINH HỒN SANH TỬ LUÂN HỒI VÀ ĐỌA LẠC dể lắm các Bạn Hiền ơi, phải nói là dễ còn hơn ăn cháo nữa là khác.
Sự thật linh hồn chúng ta vốn là trường sanh bất tử, Như Lai thọ bao nhiêu thì linh hồn chúng ta cũng thọ bấy nhiêu.
– Khi linh hồn ta hành thiện thì được sanh vào cõi thiện (tức là 28 tầng trời) tùy theo phước lớn hay nhỏ ngự ở tầng trời cao hay thấp mà thôi.
-Khi linh hồn ta làm ác thì bị đọa xuống 18 tầng địa phủ (tùy theo ác ít hay ác nhiều mà thọ tội ở tầng địa phủ nhẹ hay nặng.
– Nếu chấm dứt hành ác thì ta làm chủ luân hồi đọa lạc.
– Nếu linh hồn ta muốn nhập vào bản thể Như Lai (Đức Thích Ca gọi là nhập niết bàn) thì linh hồn ta đi vào đại định.
– Linh hồn dù ở trên các tầng trời khi hết phước liền bị luân hồi, vậy nên ta thường xuyên bơm phước vào ví như pin điện thoại thường xuyên phải sạc vậy.
Vậy việc linh hồn ta làm chủ sanh tử , luân hồi và đọa lạc có dể không các Bạn Hiền
Chúc quý Bạn Hiền làm chủ sanh tử luân hồi đọa lạc thành công
NAM MÔ – AMEN

ĐỨC CAO TIÊN HOÀNG TỔ TỔ
ĐINH HÙNG CHUNG

☆ Văn Hóa Cội Nguồn ☆