NHỊ THUYẾT KINH 13
LINH HỒN TRỔ HOA

Cơ Thánh Đức đi vào đời sống
Để cho Người Hồi lại quê Tiên
Những ai hành sự đúng theo Cơ Trời (Bất chiến tự nhiên thành) dùng VĂN HÓA CỘI NGUỒN Thiên Ý Cha Trời để biện luận loại bỏ cái xấu , cái ác, cái độc tài xơ cứng ra khỏi đời sống xã hội, vận hành VĂN HÓA CỘI NGUỒN vào cuộc sống, tôn thờ QUỐC TỔ khắp toàn dân . . . đi đến thật sự dân giàu nước mạnh , công bằng , dân chủ , văn minh. Những linh hồn của người nầy sẽ trổ HOA MAI , HOA SEN (Hay còn gọi là hoa bát la ưu đàm)

Còn ngược lại , những ai đấu tranh sai Cơ Trời, hận thù , lật đổ , hướng ngoại, chửi rủa, công kích , mạ lỵ ,kéo bè kéo cánh, màu cờ sắc áo, bè phái , đảng phái của mình,làm tổn thương dân tộc thì linh hồn của họ cũng trổ hoa nhưng HOA THÚI ĐỊT, HOA XOÀI.
Vậy nên tự mình lựa chọn sự trổ hoa cho linh hồn của mình nhé các bạn.
NAM MÔ – AMEN

ĐỨC CAO TIÊN HOÀNG TỔ TỔ

ĐINH HÙNG CHUNG