NHỊ THUYẾT KINH 12
THƯƠNG THAY.

ĐẤU TRANH MÀ SAI CƠ TRỜI.
LẠC CỘI LẠC NGUỒN.
LẠC NƯỚC LẠC NON.
ĐẤU TRANH CHO MÀU CỜ SẮC ÁO
THEO BÈ PHÁI ĐẢNG PHÁI
THEO TÔN GIÁO HƯỚNG NGOẠI.
DÙ CÓ GÀO THẮT ĐẾN ĐỨT GÂN CỔ
CŨNG KHÔNG CÓ CÔNG GÌ VỚI ĐẤT NƯỚC – DÂN TỘC
NÊN UY DANH KHÔNG ĐƯỢC TỎ RẠNG
NHỮNG AI MUỐN UY DANH TỎA SÁNG, PHẢI HỒI HƯƠNG TRỞ VỀ CỘI NGUỒN, CHUYỂN TẢI VĂN HÓA CỘI NGUỒN THIÊN Ý CHA TRỜI TẬN ĐỘ CHÚNG SANH THÌ NHẤT ĐỊNH SẼ ĐƯỢC RẠNG DANH NGÔI.
NAM MÔ – AMEN

ĐỨC CAO TIÊN HOÀNG TỔ TỔ
ĐINH HÙNG CHUNG.